Monoteism

monoteism

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn Skillnaderna mellan polyteism och monoteism finns men en viktig skillnad är att de senare anse världen vara dålig och måste frälsas. Polyteisterna har sällan sådana tankegångar i sin tro. Kristendomen lär ut att världen är ond. En jämförelse ( min) av judendom, kristendom och islam - gällande gudsuppfattning, människosyn, vägen till frälsning etc. jag vill veta mer om monoteism, jag vill också veta ur vilken religion monoteismen uppkom. Svar: Hej! Tack för din fråga. Monoteismen är i sig inte en religion, utan betyder tron på en enda personlig gud. Ordet kommer från grekiskans monos, som betyder ensam och theos, Gud. (Motsatsen är polyteism.

Monoteism Video

Monoteism

Monoteism - faktum

Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. Centrala tankegångar inom islam. Världens religioner, del 4: Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. Hans skapelse är allt som är ett resultat av vad Han har gjort, likväl som av vad Hans skapelser gör. monoteism

0 kommentarer