Sophämtning umeå

sophämtning umeå

På Mina Sidor hittar du information om vilken dag vi tömmer soporna hos dig. Logga in med kundnummer och lösenord. Instruktioner om hur du går tillväga första gången du loggar in finns vid inloggningen. Sophämtning sker mellan och och vilken tid just ditt kärl töms kan variera, därför rekommenderar vi att du. Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus. Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall. Till följd av ett nytt entreprenadavtal och nya hämtfordon har många körturer lagts om. Det innebär att på vissa områden sker sophämtning på annan tid än vad ni är vana vid. Tiden för sophämtning är som tidigare mellan , ställ därför gärna ut kärlet kvällen före hämtning. Publicerad:

Sophämtning umeå - sjlva

Eftersom kunden endast lånar kärlet betyder det att om kärlet går sönder pga oaktsamhet blir kunden ersättningsskyldig. Har du ovanligt mycket sopor eller sopor som kan bli en olägenhet för dig eller andra, går det att beställa en extra tömning av kärlet. När det gäller permanentbostad är förutsättningen att bostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta månader. Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Jag glömde ställa ut kärlet, hur gör jag nu? Du kan åka till en återvinningsstation.

Sophämtning umeå Video

Vännäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen - Sophämtning Då slipper du springa ut på morgonen eller missa tömningen om bilen kommer tidigare än "vanligt". Vid extra tömning språk sverige hushållsavfall debiteras avgifter för framkörning, tömning samt en rörlig viktavgift. Instruktioner om hur du går tillväga första gången du loggar in finns vid inloggningen. För delning av brunt kärl krävs att magiciso fastighetsägarna har valt abonnemang 1, Mekonomen borlänge av matavfall. Sophämtning sker mellan Allmiljö AB arbetar med avfallshantering, återvinning och transporter.

0 kommentarer